ایران سراى امید سایتی شامل مطالب گردشگری، خرید اینترنتی و بازاریابی، دانلود موسیقی فارسی، توركی، كردی، لوری و ... ، اطلاعات مذهبی و اسلامی، اجتماعی و فرهنگی، علمی و کاربردی، شعر و غزل عاشقانه ، طنز و ده ها مطلب آموزنده و مفید دیگر. دانلود موسیقی ایرانی و سایر ملل جهان و .... http://iran02.mihanblog.com 2020-09-19T06:30:03+01:00 text/html 2018-02-28T20:02:25+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده http://iran02.mihanblog.com/post/511 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8326413642/entofa_for_PC.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وبسایت «خانه ژورنال دانشجویان ایران» در&nbsp; راستای ایجاد بزرگترین پایگاه علمی پژوهشی کشور ، جهت تکمیل کادر مورد نیاز خود، از میان مترجمین حرفه ای در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">گروه علوم انسانی و اجتماعی:</font></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حسابداری</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مدیریت</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اقتصاد</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روانشناسی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حقوق</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علوم اجتماعی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علوم انسانی</font></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">گروه فنی مهندسی:</font></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عمران و سازه</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برق و الکترونیک</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهندسی مکانیک و صنعتی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوافضا</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کامپیوتر</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیمی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زمین و علوم سیاره&nbsp; ای</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">انرژی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علوم مواد</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ریاضیات</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فیزیک ونجوم</font></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">گروه علوم زیستی:</font></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کشاورزی و علوم زیستی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیوشیمی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ژنتیک</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">زیست شناسی مولکولی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محیط زیست</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علوم اعصاب</font></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">گروه سلامتی و بهداشت:</font></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دندانپزشکی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرفه های بهداشتی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پزشکی</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پرستاری</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علوم دارو</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دامپزشکی</font></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاقمندان هر چه سریعتر نسبت به ارسال رزومه و کسب اطلاعات و شرایط لازم اقدام فرمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تماس و ارسال رزومه فقط و فقط از طریق تلگرام و واتس اپ و ارسال ایمیل خواهد بود. (به تماس تلفنی پاسخ داده نمی شود)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">تلگرام و واتس اپ: 09307584802</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ایمیل: entofa@gmail.com</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سایت:&nbsp;</b></font><a href="http://www.entofa.org/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>entofa.org</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><hr></div> <div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315182150/koreye_zamin3.jpg" alt="" width="450" height="317"></div><div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px;&nbsp; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</div><div align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: small;"><font color="#cc0000"><span style="font-family: tahoma, arial;">در این بخش مقالات انگلیسی با ترجمه ی آماده ارائه شده است. شما می توانید با دانلود رایگان ورژن انگلیسی مقالات و همچنین مطالعه چکیده ترجمه مقاله، آن را تحلیل و بررسی نموده و بعد از حصول اطمینان از کارآمدی مقاله، اقدام به خرید ترجمه آن نمایید.&nbsp;</span><br></font><br></span></span></div><div align="justify" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span></div><div align="justify" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;</span></span></div><div align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><hr style="color: rgb(248, 248, 248);"><br><div align="center" style=""><span style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace; font-size: xx-large;"><strong style=""><font color="#cc0000">درگاه انتخاب&nbsp; مقالات</font></strong></span><br><br><br><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8316163268/bargh_new1.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font color="#f8f8f8">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer1" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317342176/computer_11.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8316163284/bargh_new2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317342226/computer_22.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat1" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317342534/modiriyat_1.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari1" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317342292/hesabdari_1.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317342568/modiriyat_2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317342350/hesabdari_2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mechanics" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936618/mekanik.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_eghtesad" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936492/eqhtesad.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_it" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315936584/fanavari.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_omran" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315936526/omran.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_pezeshki" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315936676/pezeshki.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dandanpezeshki" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936692/dandan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumsiyasi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936776/olum_siyasi.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumejtemai" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936826/ejtemai.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_ravanshenasi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936984/ravan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumtarbiyati" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937000/tarbiyati.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_keshavarzi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937034/keshavarzi_test.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_food" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937068/food.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shilat" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937100/shilat.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tourism" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937134/turist.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_riyazi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937226/riyazi.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_aamar" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937276/aamar.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shimi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937384/shimi.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_havafaza" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937426/havafaza.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hoquq" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937600/hoquq.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_physics" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937700/fizik.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zist" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937800/zist_test.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zaminshenasi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937984/zamin.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_adabiyat" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315947634/adabiyat.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mohitezist" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315947492/mohitzist.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sport" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315947800/sport.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tarix" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315947892/tarix.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_maadan" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315948650/maadan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dampezeshki" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315947942/dampezeshki.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sanayeh" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315949234/mohandesi_sanayeh.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);">&nbsp;</div><div align="center" style="text-align: right;"><br><hr style="color: rgb(248, 248, 248);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-size: medium;"><strong>لینک های درگاه مقالات برای عزیزان با سرعت اینترنت پایین که بنرهای بالا لود نمیشه</strong></span><br><font color="#000099"><br><br></font><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer1" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته کامپیوتر 1</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari1" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته حسابداری 1</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته کامپیوتر 2</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته حسابداری 2</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat1" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته مدیریت 1</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_it" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته فناوری اطلاعات (IT)</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته مدیریت 2</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته برق و الکترونیک 1</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dampezeshki" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته دامپزشکی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته برق و الکترونیک 2</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_eghtesad" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته اقتصاد</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_omran" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته عمران و معماری</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_keshavarzi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته کشاورزی</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dandanpezeshki" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته دندان پزشکی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mechanics" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته مکانیک</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://mihanblog.com/extrapage/list_pezeshki" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته پزشکی و گرایشات</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_havafaza" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته هوا فضا</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sanayeh" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته مهندسی صنایع</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hoquq" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته حقوق</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_food" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته صنایع غذایی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_physics" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته فیزیک</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumejtemai" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته علوم اجتماعی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shimi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته شیمی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumsiyasi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته علوم سیاسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_riyazi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته ریاضی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumtarbiyati" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته علوم تربیتی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_aamar" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته آمار</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_ravanshenasi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته روان شناسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_adabiyat" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته ادبیات</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mohitezist" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته محیط زیست</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_maadan" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته معدن</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zist" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته زیست شناسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tarix" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته تاریخ</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zaminshenasi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته زمین شناسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shilat" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته شیلات</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tourism" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته توریسم و جهانگردی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sport" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;"><font color="#000099">لیست مقالات رشته تربیت بدنی</font></span></a></span></div><font color="#000099"><br></font><br></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><hr></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;</span></div><div align="center" style=""><div align="justify" style=""><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">در صورت بروز هر گونه مشکل&nbsp;،&nbsp;اعم از&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style=""><ul><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;اشکال در سامانه واریز،&nbsp;</font></span></li><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;اشکال در سامانه دانلود مقالات</font></span></li><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;تاخیر در دریافت فاکتور</font></span></li><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;و ...&nbsp;</font></span></li></ul></div><div align="justify" style=""><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">سریعا&nbsp;با شماره&nbsp;<strong>09307584802</strong>&nbsp;فقط و فقط از طریق SMS&nbsp;یا تلگرام&nbsp;ارتباط برقرار کنید.&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style=""><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">همچنین می توانید از طریق&nbsp;ایمیل زیر با ما ارتباط برقرار کرده و مشکل خود را با ما در میان بگذارید:</font></span></div><div align="justify" style=""><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: medium;"><font color="#000066">entofa@gmail.com</font></span></div><div align="justify" style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">&nbsp;</font></span></div></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;</span></div></div> text/html 2013-03-04T21:31:14+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور عشق گل یاس http://iran02.mihanblog.com/post/508 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">سلام</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">نمی دونم چرا قصه گل یاس همیشه اینقدر غریب و پر از غمه ... تو این پست یک ویدئو کلیپ بی نظیر عاشقانه واسه دانلودتون ارائه کردیم که نماد و تمثال عشق دو نفر گل یاس سفید هستش و همیشه پسره به عزیزش یاس سفید میاره ... اما آخر قصه خیلی دردناک و غریب تموم میشه. این کلیپ زیبا رو از دست ندین.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679391284/0_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679391933/1_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679392040/2_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679392682/4_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679393224/5_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679393331/6_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679393759/7_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679393973/8_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679394187/9_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679394515/10_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679394943/11_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679395050/12_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679395478/13_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679395692/14_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679395913/15_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679396341/16_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679396555/17_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679396769/18_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><hr><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000">برای دانلود این ویدئو کلیپ زیبا کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/video/iran02.mihanblog.com.mp4" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6908341046/download.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-03-04T20:39:50+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور دانلود ویدئو کلیپ بی نظیر از یاووز بینگول (Yavuz Bingöl) با نام turnalara tutun da gel http://iran02.mihanblog.com/post/507 <div style="text-align: justify;"><font size="2">تو این پست یک ویدئو کلیپ بی نظیر با مضمون "پدر" برای دانلودتون ارائه کردیم که امیدوارم دانلود کنید و ازش استفاده کنید. یاووز بینگول خواننده بی همتای ترک این اثر رو در فضایی ارائه کرده که انسان با دیدن و شنیدنش ناخودآگاه به یاد پدرش مژه هاش خیس میشه، مخصوصا اون عزیزانی که از این نعمت بزرگ محروم هستن. یاووز حکایت مردی رو بیان میکنه که با پسر بچه اش به خانه پدریش میره و در اونجا خاطرات دوران کودکی خودش رو مرور میکنه ... خاطراتی از پدری مهربان و فداکار که در غیاب مادر برای اون هم پدر بوده هم مادر. ابراز احساسات یاووز با پدر مرحومش تو این ویدئو کلیپ در قالب کلمات و شعری ابراز میشه که بسیار عاطفی و زیبا هستش. شعر و ترجمه &nbsp;این اثر رو هم براتون &nbsp;پایین گذاشتم. امیدوارم اونایی که پدرشون دیگه پیششون نیست هیچ وقت خاطرات اون عزیز رو فراموش نکن و اون رو برای همیشه در قلب و ذهن خودشون زنده نگه دارن و اونای که هنوز این نعمت بزرگ رو در کنار خودشون دارن قدر شو بیش از پیش بدونن .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679329458/1_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679340749/3_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679351933/4_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679351505/5_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679352361/6_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679352896/7_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679353010/8_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679353545/9_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679353866/10_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679353973/11_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679354294/12_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679354408/13_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679355050/14_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679355692/15_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679356127/16_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><div>Uçup gittin buralardan, canımın canı nerdesin&nbsp;</div><div>Uçup gittin buralardan, gözümün nuru nerdesin&nbsp;</div><div>Gittiğin yol çokmu uzak, dönülmeyen yerdemisin&nbsp;</div><div><br></div><div>Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel&nbsp;</div><div>Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun&nbsp;</div><div>Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel&nbsp;</div><div><br></div><div>Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel</div><div>Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun&nbsp;</div><div>Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel&nbsp;</div><div><br></div><div>Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde&nbsp;</div><div>Allah aşkına dön gelde, şu gönlüme bayram olsun&nbsp;</div><div><br></div><div>Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel&nbsp;</div><div>Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun&nbsp;</div><div>Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel&nbsp;</div><div><br></div><div>Gel yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel&nbsp;</div><div>Bulutlar yoldaşın olsun, allahım seni korusun&nbsp;</div><div>Yolun açık aydın olsun, turnalara tutunda gel</div><div><br></div><div>ترجمه فارسی</div><div><br></div><div>پر کشیدی و از پیشمون رفتی، ای جانه جانانم کجا هستی</div><div>پر کشیدی و از پیشمون رفتی ، ای نور دیدگانم کجا هستی</div><div>سفری که رفتی بسیار طولانی ... مکانی که رفته ای بی بازگشت است</div><div><br></div><div>بیا ... باران شو و برگرد، بیا ... روزگار و هستی من شو و برگرد</div><div>ابرهای آسمان همراه و هم نوای تو باد، پروردگارم حافظ و نگهدار تو باد</div><div>راه و مسیر تو روشن و هموار باد، همسفر دورناها شو و برگرد</div><div><br></div><div>اکنون در کدامین ایل و سرزمینی، و یا در بادهای کدامین کوهساران در حال وزیدنی</div><div>تو را سوگند به عشق و محبت پروردگارم، برگرد و قلب من را پر از شور و شعف کن</div><div><br></div><div><div>بیا ... باران شو و برگرد، بیا ... روزگار و هستی من شو و برگرد</div><div>ابرهای آسمان همراه و هم نوای تو باد، پروردگارم حافظ و نگهدار تو باد</div><div>راه و مسیر تو روشن و هموار باد، همسفر دورناها شو و برگرد</div></div><div><br></div><div><hr><font color="#cc0000">برای دانلود اثر کلیک کنید</font></div><div><br></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/video/Yavuz%20bingol_Turnalaral.mp4" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6908341046/download.gif" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></font></div> text/html 2013-03-02T20:27:25+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور منظومه "حیدربابایا سلام" استاد شهریار به 4 زبان زنده دنیا http://iran02.mihanblog.com/post/506 <div style="text-align: justify;"><font size="2">منظومه تورکی "حیدربابایا سلام" استاد شهریار یکی از بدیع ترین منظومه های شعر ظهور کرده در ادبیات تورک و آذربایجان در دهه های اخیر است. با اینکه قبل از استاد شهریار همواره زبان و ادبیات تورکی در کشورمان از &nbsp;آثار و مفاخیر بزرگی برخوردار بوده است اما به جرائت می توان گفت هیچ شاعر و هیچ اثری به اندازه این منظومه از لحاظ ادبیات و معرفی کامل فرهنگ آذربایجان موفق نبوده است. این اثر به اندازه ای پویا و قدرتمند بود که توسط شاعران و نویسندگان بزرگ سایر ملل به بیش از 60 زبان زنده دنیا ترجمه و برگردانده شد. در این پست از میان ترجمه های مختلف این اثر &nbsp;4 زبان انگلیسی، تورکی استانبولی، تورکی آذربایجانی (با پایه ی لاتین) و فارسی رو &nbsp;انتخاب کردیم و اونا رو واسه دانلودتون گذاشتیم که امیدوارم دانلود کنید و ازشون استفاده ببرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679411612/shahriyar.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#990000">Heydər Baba, iğit əmək' itirməz</font></div><div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#990000">Ömür geçər, əfsus bərə bitirməz</font></div><div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#990000">Nāmərd olan ömri başa yetirməz</font></div><div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#990000">Biz də vallah unutmarıq sizləri</font></div><div><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#990000">Görəmməsək' həlal edün bizləri</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2">دانلود ورژن انگلیسی</font></div><div><br></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/haydar%20babaya%20salam%20(English).pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دانلود ورژن تورکی آذربایجانی</font></div><div><br></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/heydar%20babaya%20salam%20(latin)-%20d1.pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دانلود ورژن تورکی استانبولی</font></div><div><br></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/Haydar%20Babaya%20salam%20(turku).pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دانلود ورژن فارسی</font></div><div><br></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/heydar%20baba(FARSI).pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2013-03-02T18:38:32+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور عشق گل یاس http://iran02.mihanblog.com/post/505 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">نمی دونم چرا قصه گل یاس همیشه اینقدر غریب و پر از غمه ... تو این پست یک ویدئو کلیپ بی نظیر عاشقانه واسه دانلودتون ارائه کردیم که نماد و تمثال عشق دو نفر گل یاس سفید هستش و همیشه پسره به عزیزش یاس سفید میاره ... اما آخر قصه خیلی دردناک و غریب تموم میشه. این کلیپ زیبا رو از دست ندین.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679391284/0_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679391933/1_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679392040/2_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679392682/4_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679393224/5_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679393331/6_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679393759/7_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679393973/8_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679394187/9_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679394515/10_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679394943/11_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679395050/12_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679395478/13_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679395692/14_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7679395913/15_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679396341/16_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679396555/17_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679396769/18_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><hr><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000">برای دانلود این ویدئو کلیپ زیبا کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/video/iran02.mihanblog.com.mp4" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6908341046/download.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-03-02T17:56:31+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور رژیم افزایش وزن http://iran02.mihanblog.com/post/504 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">امروزه چاقی یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات بسیاری از ما انسان هاست که به طبع آن انواع بیماری های خطرناک از جمله بیماری های قلبی و عروقی را سبب می شود. اما برای بعضی دیگر عکس این موضوع صادق است! بله، لاغری مفرد!!!&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7679413866/taghziyeh.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هستند کسانی نیز که علاوه بر اینکه چاق نیستند بلکه از لاغری مفرد و شدید رنج می برند و دست به هر کاری می زنند تا اندکی چاق شوند!! این افراد معمولا در اندامی لاغر و صورت و چهره ای استخوانی هستند که همواره از این حالت خود معذب بوده و سعی در اصلاح آن دارند. باید خدمتتون عرض کنم همونطور که برای خلاصی از دست چربی های اضافی بدن و رهایی از چاقی رژیم غذایی خاصی وجود دارد، برای افزایش وزن و رهایی از معضل لاغری نیز یک رژیم غذایی مخصوص وجود دارد. در اینجا فایلی رو برای دانلودتون گذاشتیم که میتونه کمک شایانی برای رفع مشکل لاغری شما بکنه. این فایل که بصورت pdf ارائه شده یک راهنمای جامع برای برطرف نمودن لاغری هستش. در این مقاله ی تقریبا 40 صفحه ای شما با انواع غذاها، میوه ها و سبزیجات ، با انواع حرکات ورزشی و نرمش ها که در افزایش وزن موثر هستن آشنا میشین. &nbsp;امیدوارم مورد پسند و استفادتون قرار بگیره.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/Rejime%20Afzayeshe%20Vazn.pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div> text/html 2013-02-27T22:54:38+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور یک حکایت از عشق ... Bir Aşk Hikayesi http://iran02.mihanblog.com/post/503 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تو این پست براتون یک ویدئو کلیپ بی نظیر عاشقانه ارائه کردیم که از تماشای اون سیر نخواهید شد. اگه بگم من این ویدئو رو بیش از 100 بار تماشاش کردم شاید چیزی به گزاف نگفتم. موسیقی ، آهنگ و ریتم بدیع، کاراکتر ها و فیلم برداری بی نظیر و استادانه، شعرها و اجرای تحسین برانگیر کایاهان خواننده اثر ... همه و همه دست به دست هم داده تا یک اثر جاودانه ی دیگه از موسیقی ترک رغم بخوره. &nbsp;مطمئنم از دانلود این اثر پشیمون نمیشین. علاوه بر خود کار که با فرمت MP4 هستش، شعر و ترجمه شعر هم با فرمت PDF برای دانلودتون ارائه شده.... حالشو ببرین !!!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673541498/1_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673541826/2_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673541933/3_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673543973/13_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673542147/4_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7673542254/5_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673542361/6_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673542903/7_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673542682/8_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673543331/9_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673543438/10_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673543545/11_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7673543652/12_jpg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">دانلود ویدئو کلیپ از لینک پایین</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/video/KAYAHAN.mp4" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6908341046/download.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">شعر و ترجمه ی اثر رو با فرمت pdf دانلود کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/video/Kayahan.pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-02-27T21:03:59+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور ENGLISH 504 http://iran02.mihanblog.com/post/502 <div style="text-align: justify;"><font size="2" style="direction: ltr;">تو این پست کتاب<font color="#cc0000"> 504 انگلیسی</font>&nbsp; ( Absolutely Essential Words ) که شامل 504 لغت پرکاربرد و ضروری در زبان انگلیسی هستش رو واسه دانلودتون گذاشتم که امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. این کتاب بصورت فلش کارت طراحی شده که شما می تونین بعد از دانلود و پرینتش با قیچی برگه ها رو با دقت برش داده و فلش ها رو خودتون درست کنید. هر فلش یک درس محسوب شده که کلا کتاب 42 درس هستش و هر درس شامل 12 لغت. ترتیب صفحات طوری هستش که تو صفحه اول 6 درس یا فلش با لغات انگلیسی و تلفظ اونها و در صفحه بعدی معنی و مفهوم همون 6 درس آورده شده. شما می تونین بعده پرینت و برش برگه ها دو برگه هر درس رو یعنی معنی و تلفظش رو از پشت به هم چسبونده و فلش درست کنین و یا اصلا بعد از پرینت پشت و رو کاغذو برش بدین که البته اینطوری احتمالا کمی فلش ها تداخل داشته باشه!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" style="direction: ltr;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="direction: ltr;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="direction: ltr;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7679415799/504_words.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="direction: ltr;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/English%20501.pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673537953/pdf1.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دانلود کن خوب!!</font></div> text/html 2013-02-27T20:44:07+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور دانلود قران کریم به زبان ترکی آذری http://iran02.mihanblog.com/post/501 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small;">تو این پست براتون یک تحفه ی آسمونی داریم. تحفه ای از حضرت دوست برای هر که دوستدار حرکت در مسیر اوست.... کتاب آسمانی قرآن کریم به زبان ترکی آذری.</span></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6136440640/quran2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">برای دانلود این کتاب با فرمت pdf از لینک زیر استفاده کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/AZERI%20QURAN.zip" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6908341046/download.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div> text/html 2013-02-27T20:13:27+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور دانلود کتاب آموزش سی شارپ #C http://iran02.mihanblog.com/post/500 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">یکی از بهترین و پیشرفته ترین &nbsp;و البته پرکابردترین زبان های برنامه نویسی زبان سی شارپ ( #C ) است. سی شارپ با ارائه محیطی گرافیکی کار را برای شما تا حدود زیادی راحت می کند. امروزه به جرائت می توان گفت که کمتر زبانی دیگر توان مقاومت در برابر سیل گسترش استفاده از سی شارپ را داراست. یادگیری این زبان علاوه بر اینکه به شما برای خلق آثار بدیع و نرم افزارهای بی نظیر کمک می کند، پلی است به سوی میلیونر شدن شما !!!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673407632/ci_sharp.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc0000">برای دانلود این کتاب با فرمت pdf کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/KETAB/AMUZESHE%20C%23.pdf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/6908341046/download.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-02-27T19:50:12+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور چند آهنگ ترکی بی نظیر از بابائیان http://iran02.mihanblog.com/post/499 <font size="2">این آهنگ ها رو از دست ندین. واقعا بی نظیرن. تلفیقی از موسیقی آذربایجانی و ترکی استانبولی!!&nbsp;</font><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/babaiyan/DUNYA.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">1. آهنگ دونیا &nbsp;(Dünya)</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/babaiyan/MANIM%20ANAM.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">2. آهنگ منیم آنام &nbsp;(Mənim Anam)</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/babaiyan/NAZLI%20CAN.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">3. آهنگ نازلی جان &nbsp;(Nazlı can)</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/babaiyan/QAYID%20GAL.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">4. آهنگ قاید گئل &nbsp;(Qayıd Gəl)</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/babaiyan/SENI%20AXTARAM.mp3" target="_blank" title="">5. آهنگ سنی آختارام &nbsp;(Səni Axtarram)</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><font size="2" color="#990000">&nbsp; &nbsp;این پنجمی رو گوش ندی نصف عمرت به فنا رفته &nbsp;!!!! &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000"><br></font></div> text/html 2013-02-27T19:21:16+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور چند آهنگ زیبای ترکی از چنگیز حبیبیان http://iran02.mihanblog.com/post/498 <div style="text-align: justify;"><font size="2">یکی از خوانندگان توانای کشورمون که دیگه خیلی وقته ازش خبری نیست آقای چنگیز حبیبیان هستش. حبیبیان تو آلبوم هاش معمولا در کنار کارهای فارسی یک یا دو کار ترکی هم ارائه می کرد که با استقبال سیر کثیری از طرفدارانش همراه بود. اثر حیدربابا یکی از شاهکارهای حبیبیان هستش که به زبان ترکی آذری و با الهام از شعرهای استاد شهریار اجراش کردن. ایشون کارهای فارسی بسیار فوق العاده ی هم داشتند. باید عرض آهنگ بسیار زیبای "حس غریب" آقای لهراسبی که در مورد امام زمان (عج) اجرا کردن در واقع یکی از کارهایی هستش که آقای حبیبیان سال ها قبل ایشون، اون کار رو ارائه کرده بود. منتها آقای لهراسبی بعدها با تغییراتی در شعر و آهنگ این کار رو مجددا اجرا کردند که الحق کار زیبایی هم از آب در اومد. خلاصه می خوام بگم حبیبیان از خوانندگان بزرگی هستش که نباید آروم آروم &nbsp;خودش و کارهاش به دست فراموشی سپرده بشه. تو این پست چند اثر از آثار ترکی این خواننده عزیز کشورمون رو ارائه کردیم که امیدوارم دانلود کنید و ازشون استفاده کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7673372682/changiz_habibiyan.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/habibiyan/ANAMDI.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">1. آهنگ آنامدی &nbsp;(Anamdı)</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/habibiyan/BIRTANIM.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">2. آهنگ بیرتانم &nbsp;(Birtanım)</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/habibiyan/FELEK.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">3. آهنگ فلک &nbsp;(Fələk)</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/habibiyan/GOZLERI%20FETAN.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">4. آهنگ گوزلری فتان &nbsp;(Gözləri Fətan)</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/habibiyan/HEYDAR%20BABA.mp3" target="_blank" title="">5. آهنگ حیدربابا &nbsp;(Heydər baba)</a></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-02-27T08:13:21+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور دانلود آلبوم بی نظیر " آیینه و آه " با صدای حسام الدین سراج http://iran02.mihanblog.com/post/497 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تو این پست براتون یک آلبوم بی نظیر با صدای <font color="#990000">حسام الدین سراج</font> و آهنگسازی <font color="#990000">محمد جواد ضرابیان</font> با نام <font color="#990000">" آیینه و آه"</font> گذاشتیم که امیدوارم از مورد پسندتون قرار بگیره. برای راحتی دانلود شما عزیزان و با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از عزیزان معمولا خواهان و دنبال یک کار از کارهای ارائه شده در یک آلبوم هستن، کارها رو بصورت مجزا براتون ارائه کردیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7672609137/aiineh_o_ah.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/01-%20Shirin%20o%20Farhad.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">1. شیرین و فرهاد</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/02-%20Hamraz.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">2. همراز</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/03-%20Sodaye%20Del.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">3. سودای دل</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/04-%20Bi%20Shakib.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">4. بی شکیب</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/05-%20Mehre%20Azal.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">5. مهر عزل</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/06-%20Sazo%20Avaz.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">6. ساز و آواز</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/07-%20Aiine%20o%20Aah.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">7. آیینه و آه</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Persian%20Asil/SERAJ/08-%20Sahar%20Miayad.mp3" target="_blank" title="">8. سحر می آید</a></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-02-23T18:40:23+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور دانلود آهنگ ترکی آذری http://iran02.mihanblog.com/post/496 <p align="justify"><font size="2">تو این پست واستون چند تا آهنگ ترکی آذری بی نظیر رو واسه دانلودتون گذاشتم که امیدوارم ازشون لذت ببرین. شاید جدید نباشن ولی از شاهکارهای موسیقی ترک در دهه های اخیر محسوب میشن. اثرهایی با شعرهای ناب و عاشقانه و موزیک های بدیع ...</font></p><p align="justify" style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></p><p align="justify" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7672469565/azerbaycan_musiqisi.jpg" alt=""></p><p align="justify" style="text-align: center;"><br></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/AGLAMA.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">1. آهنگ &nbsp;آغلاما &nbsp;(Ağlama) &nbsp;&nbsp;</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/ANAM%20TABRIZ.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">2. آهنگ آنام تبریز &nbsp;(Anam təbriz)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/AXTARAM.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">3. آهنگ آختارام &nbsp;(Axtarıram)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/AZERBAYCAN%20QIZI.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">4. آهنگ آذربایجان قیزی (Azərbaycan Qızı)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/BIRDENE%20SEN%20BIRDENE.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">5. آهنگ بیردنه سن بیردنه &nbsp;(Birdənəsən Birdənə)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/BIZIM%20ELLER.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">6. آهنگ بیزیم ایللر &nbsp;(Bizim Ellər)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/DAGLARA.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">7. آهنگ داغلار &nbsp;(Dağlar)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/EY%20DAD.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">8. آهنگ ای داد &nbsp;(Ey Dad)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/GOZEL.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">9. آهنگ گوزل &nbsp;(Gözəl)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/Guzum%20Yasdan%20Dolmasn.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">10. آهنگ گوزم یاشدان دولماسین &nbsp;(Gözüm Yaşdan Dolmasın)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/HARDA%20GORDUM.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">11. آهنگ هاردا گوردوم &nbsp;(Harda Gördüm)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/HEYDAR%20BABA.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">12. آهنگ حیدربابا &nbsp;(Heydər baba)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/Hardan%20Gazmaya%20Galin.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">13. آهنگ هردن گزمیه گئلین &nbsp;(Hərdən Gəzməyə Gəlin)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/ISTEYIREM%20GOREM%20SENI.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">14. آهنگ ایستیرم گورم سنی &nbsp;(İstirəm Görəm Səni)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/ISTEYIREM.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">15. آهنگ ایستیرم &nbsp;(İstirəm)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/KUCHALAR.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">16. آهنگ کوچه لره سو سپمیشم &nbsp;(Küçələrə Su Səpmişəm)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/Lite%20Azerbaycani.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">17. لایت آذری &nbsp;(Azərbaycan Laytı)</font></a></p><p align="justify"><font size="2"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/MARALIM.MP3" target="_blank" title="">18. آهنگ مارالیم &nbsp;(Maralım)</a></font></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/NAZLANA%20NAZLANA.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">19. آهنگ نازلانا نازلانا &nbsp;(Nazlana Nazlana)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/OLARMI.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">20. آهنگ اولارمی &nbsp;(Olarmı)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/OZ%20ELIM.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">21. آهنگ اوز ایلیم &nbsp;(Öz Elim)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/QIZL%20GUL.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">22. آهنگ قیزیل گول &nbsp;(Qızıl Gül)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/REYHAN.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">23. آهنگ داغلار قیزی ریحان &nbsp;(Dağlar Qızı Reyhan)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/SARAY.mp3" target="_blank" title=""><font size="2">24. آهنگ سارای &nbsp;(Apardı Sellər Saranı)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/SARI%20BULBUL.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">25. آهنگ ساری بلبل &nbsp;(Sarı Bülbül)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/SUDAN%20GELEN%20SURMELI%20QIZ.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">26. آهنگ سودان گئلین سورملی قیز &nbsp;(Sudan Gələn Sürməli Qız)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/TOYDI%20BU%20GUN.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">27. آهنگ تویدی بوگون &nbsp;(Toydi Bu Gün)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/VURULMUSHAM.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">28. آهنگ ورولموشام &nbsp;(Vurulmuşam)</font></a></p><p align="justify"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://gunebakan.persiangig.com/Azeri%20mp3/YALAN%20DUNYA.MP3" target="_blank" title=""><font size="2">29. آهنگ یالان دونیا &nbsp;(Yalan Dünya)</font></a></p><p align="justify" style="text-align: center;"><font color="#cc0000" size="2">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><font color="#cc0000" size="2">&nbsp;&nbsp;از من می شنوین این آهنگ های زیبا و عاشقانه رو از دست ندین &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></p> text/html 2013-02-23T17:51:39+01:00 iran02.mihanblog.com آرش مهرپرور ONLINE GAMES http://iran02.mihanblog.com/post/495 <font color="#990000" size="2"><font color="#990000" size="2"><font color="#990000" size="2"><font color="#990000" size="2"><font color="#990000" size="2"><font color="#990000" size="2"><font color="#990000" size="2"> <p align="justify"><font color="#990000" size="2">یکی از سایت هایی که اقدام به ارائه بازی و گیم های آنلاین در سطح وسیع نموده سایت "کلوب دات کام" هستش. شما می تونین حتی بدون عضویت در این سایت از بازی های زیبای آنلاین اون که اکثرا کیفیت خوب و بالایی دارن استفاده کنین و خودتونو سرگرم کنین. برای رفتن به صفحه بازی های آنلاین "کلوب دات کام" پایین روی بنر این سایت کلیک کنید.</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="center"><a title="" href="http://www.cloob.com/game/flash/list/type/all" target="_blank"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://static.cloob.com/public/images/logo/logo5.jpg"></a></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font size="2">این&nbsp;چهار سایت هم بازی های توپی داره ، گیمرها بهشون یه سر بزنن!!</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><a href="http://www.miniclip.com/games/en">http://www.miniclip.com/games/en</a></p> <p align="center"><a href="http://www.bgames.com/">http://www.bgames.com</a></p> <p align="center"><a href="http://www.games.co.uk">http://www.games.co.uk</a></p> <p align="center"><a href="http://www.meligame.com" target="_blank" title="">http://www.meligame.com</a></p><p align="center"><br></p></font></font></font></font></font></font></font>