ایران سراى امید
وبلاگى براى همه ایرانیان، دانلود موسیقی، فروشگاه اینترنتی 

 

 

 

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1 مهر 1389
 
بازی ها و رقص‌ها با هر نام و عنوانی که زیر پوشش آن حضور خود را در فرهنگ اقوام ایرانی تداوم بخشیده اند از منظر تاریخ موسیقی و نمایش، دارای اهمیت فراوانی هستند.
چه بسا از آنها با حفظ برخی صورت‌ها و اشکالی که به حرکات نمایشی انبوه و ریتمیک تعلق دارند، تحت نام پایکوبی، رقص، بازی، ذکر، تواجد و سماع، بخش قابل توجهی از داشته‌های ما در زمینه فوق محسوب می‌شوند. اساسا واژه رقص عنوانی است که پس از اسلام جهت این سازه به کار رفته است.
در متون و منابع ادبی ایرانی و همچنین در گروه زبان‌های شفاهی مردم نواحی ایران، واژگانی چون بازی، وازی، وازیک و واژیک با ابعاد و جنبه‌های عام تر از رقص، حوزه ای نسبتا وسیع از آیینی توسعه یافته را شامل می‌شده اند؛ حوزه ای که علاوه بر رقص، برخی حرکات شبه ورزشی، رفتار و اعمال رزمی، پانتومیم، نمایش، شعر و موسیقی در آن جایگاهی مشخص و شناخته شده داشته اند. در واقع بازی‌ها، مجموعه ای کوچک‌تر از بالنده‌ترین و ماندگارترین عناصر یک آیین بوده اند چنانکه اگر برخی آداب، مناسک و مراسم، اوراد و ادعیه را بر عناصر یک بازی بیفزاییم، شکلی آیینی متصور است. بنابراین اگر رقص را در هیات اصلی و منشا اولیه آن، به عنوان جزیی از یک آیین تلقی کنیم، می‌توان پذیرفت که در پی تکامل و بسط و توسعه ی آیین‌ها، رقص و پایکوبی، شامل جنبش‌های موزونی شد که “در آن اندامهای گوناگون تن آدمی ‌هماهنگ با یکدیگر به حرکت در آمده و خواست‌ها و هیجان‌های ویژه ای را بازگویی و حال‌های روحی معینی بیان می‌کردند. از این رو، رقص و پایکوبی در میان مردمان دوره‌های باستانی و نوین معنی و مفهوم و صورت‌های گوناگونی از قبیل ورزشی، جنگی، جذبه ای و مذهبی، تقلیدی و نمایشی، تفریحی و شهوانی به خود گرفته، کم و بیش در میان همه مردم جهان، دوره‌های دگرگونی و تکامل را پشت سر نهاده است“. در آغاز رقص و حرکات موزون به شکل کنونی و منتزع از آیین، اساسا زمینه ای برای ابراز وجود نداشته است. بر این اساس تاریخ رقص را در فلات ایران به سه دوره کلی، یعنی دوره ی آغازین عهد باستان، دوران تشکیل امپراطوری‌های بزرگ تا پیدایش اسلام و دوران پس از اسلام طبقه بندی نمود. سماع:جریان اول در ارتباط با پیدایش فرق و به ویژه تصوف است که در طول دوران پرفراز و نشیب خود، با تمسک به برخی روایات، احادیث و با استنباط فرقه ای از اسلام، به طور سرسختانه، از نوعی رقص به نام سماع به دفاع پرداخت. بی تردید این گونه جریانات، لااقل از نظر صورت بندی‌های رفتاری، پیوند غیر قابل انکاری با فرهنگ ایرانی داشته اند. سرگذشت کلیه فرقی که پس از اسلام، در فلات ایران به نشو و نما پرداختند و بعدها بسیاری از آنها به گمراهان (غلات) شهره شدند و شیوه اجرای مناسک و آیین‌های آنان و استقبال محتاطانه، اما باطنی برخی اقوام و طوایف ایرانی از آنان و آداب و اعمال این گونه فرق چنین برداشتی را مورد تایید قرار می‌دهند. در طول تاریخ جانب داری گروه‌های قابل اعتنا و تاثیرگذار اجتماعی و مذهبی از این جریان، موجب شد تا ما درباره رقص‌هایی که با محمل عارفانه، به سماع شهره شدند، حجم نسبتا گسترده ای از اسناد و شواهد را در اختیار داشته باشیم. اسنادی که یکسره به چگونگی حالات و ساز و کارهای این هنر دلالت دارند. بخش قابل ملاحظه ای از ادبیات ایران، به ویژه ادبیات مربوط به قرن هفتم، هشتم و نهم هجری، علاوه بر گرایش و ابراز علاقه به این جریان، سماع درویشان را به عنوان درجه ای متعالی از عبادات مطرح نموده و آن را جلوه ای بی چون و چرا از مظاهر حق دانسته اند.برچسب ها: رقص، دانس، DANCE، تاریخچه رقص، تاریخچه دانس، تاریخچه رقص در ایران، رقص ایرانی، انواع رقص ایرانی، رقص آذری، رقص آذربایجانی، رقص کردی، رقص بلوچی، رقص فارسی، رقص بندری، رقص عربی، رقص های ایرانی، تاریخچه رقص آذری، تاریخچه رقص کردی، تاریخچه رقص بلوچی، رقص لوری، رقص گیلکی، رقص ترکمنی، رقص اقوام ایرانی، رقص اقوام اصیل ایرانی، کرد، لور، ترک، آذری، عرب، بلوچ، گیلکی، مازنی، بندری، ایرانی، ایران، تاریخ رقص در ایران، رقص های اقوام مختلف ایرانی، رقص های اقوام مختلف ایران، دانس ایرانی، رقص های اقوام مختلف ایران زمین، رقص رقص رقص، رقص رقص، رقص رقص رقص رقص، رقصیدن، رقصیدن رقصیدن، رقصیدن رقصیدن رقصیدن، رقصیدن رقصیدن رقصیدن رقصیدن، دانس دانس، دانس دانس دانس، دانس دانس دانس دانس، DANCE DANCE، DANCE DANCE DANCE، DANCE DANCE DANCE DANCE، تاریخچه رقص تاریخچه رقص، تاریخچه رقص تاریخچه رقص تاریخچه رقص، تاریخچه رقص تاریخچه رقص تاریخچه رقص تاریخچه رقص، تاریخچه دانس تاریخچه دانس، تاریخچه دانس تاریخچه دانس تاریخچه دانس، تاریخچه دانس تاریخچه دانس تاریخچه دانس تاریخچه دانس، تاریخچه رقص در ایران تاریخچه رقص در ایران، تاریخچه رقص در ایران تاریخچه رقص در ایران تاریخچه رقص در ایران، تاریخچه رقص در ایران تاریخچه رقص در ایران تاریخچه رقص در ایران تاریخچه رقص در ایران، رقص ایرانی رقص ایرانی، رقص ایرانی رقص ایرانی رقص ایرانی، رقص ایرانی رقص ایرانی رقص ایرانی رقص ایرانی، انواع رقص ایرانی انواع رقص ایرانی، انواع رقص ایرانی انواع رقص ایرانی انواع رقص ایرانی، انواع رقص ایرانی انواع رقص ایرانی انواع رقص ایرانی انواع رقص ایرانی، رقص آذری رقص آذری، رقص آذری رقص آذری رقص آذری، رقص آذری رقص آذری رقص آذری رقص آذری، رقص آذربایجانی رقص آذربایجانی، رقص آذربایجانی رقص آذربایجانی رقص آذربایجانی، رقص آذربایجانی رقص آذربایجانی رقص آذربایجانی رقص آذربایجانی، رقص کردی رقص کردی، رقص کردی رقص کردی رقص کردی، رقص کردی رقص کردی رقص کردی رقص کردی، رقص بلوچی رقص بلوچی، رقص بلوچی رقص بلوچی رقص بلوچی، رقص بلوچی رقص بلوچی رقص بلوچی رقص بلوچی، رقص فارسی رقص فارسی، رقص فارسی رقص فارسی رقص فارسی، رقص فارسی رقص فارسی رقص فارسی رقص فارسی، رقص بندری رقص بندری، رقص بندری رقص بندری رقص بندری، رقص بندری رقص بندری رقص بندری رقص بندری، رقص عربی رقص عربی، رقص عربی رقص عربی رقص عربی، رقص عربی رقص عربی رقص عربی رقص عربی، رقص های ایرانی رقص های ایرانی، رقص های ایرانی رقص های ایرانی رقص های ایرانی، رقص های ایرانی رقص های ایرانی رقص های ایرانی رقص های ایرانی، تاریخچه رقص آذری تاریخچه رقص آذری، تاریخچه رقص آذری تاریخچه رقص آذری تاریخچه رقص آذری، تاریخچه رقص آذری تاریخچه رقص آذری تاریخچه رقص آذری تاریخچه رقص آذری، تاریخچه رقص کردی تاریخچه رقص کردی، تاریخچه رقص کردی تاریخچه رقص کردی تاریخچه رقص کردی، تاریخچه رقص کردی تاریخچه رقص کردی تاریخچه رقص کردی تاریخچه رقص کردی، رقص لوری رقص لوری، رقص لوری رقص لوری رقص لوری، رقص لوری رقص لوری رقص لوری رقص لوری، رقص گیلکی رقص گیلکی، رقص گیلکی رقص گیلکی رقص گیلکی، رقص گیلکی رقص گیلکی رقص گیلکی رقص گیلکی، رقص ترکمنی رقص ترکمنی، رقص ترکمنی رقص ترکمنی رقص ترکمنی، رقص ترکمنی رقص ترکمنی رقص ترکمنی رقص ترکمنی، رقص اقوام ایرانی رقص اقوام ایرانی، رقص اقوام ایرانی رقص اقوام ایرانی رقص اقوام ایرانی، رقص اقوام ایرانی رقص اقوام ایرانی رقص اقوام ایرانی رقص اقوام ایرانی، رقص اقوام اصیل ایرانی رقص اقوام اصیل ایرانی، رقص اقوام اصیل ایرانی رقص اقوام اصیل ایرانی رقص اقوام اصیل ایرانی، رقص اقوام اصیل ایرانی رقص اقوام اصیل ایرانی رقص اقوام اصیل ایرانی رقص اقوام اصیل ایرانی، تاریخ رقص در ایران تاریخ رقص در ایران، تاریخ رقص در ایران تاریخ رقص در ایران تاریخ رقص در ایران، تاریخ رقص در ایران تاریخ رقص در ایران تاریخ رقص در ایران تاریخ رقص در ایران،
ارسال توسط آرش مهرپرور
آخرین مطالب
تبلیغات


دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic